Àudio

Toni Riera, adjunt de gerència de Malgrat Turisme SL.