Àudio

Susanna Bosch, cap dels Serveis Generals CSMS